Vad är avlösning & ledsagning i Stockholm?

Avlösarservice / avlösning i Stockholm

Avlösarservice eller som det också kallas avlösning innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av en person som har en funktionsnedsättning. Avlösning görs för make, maka eller anhörig.

Stödinsatsen avlösarservice är individuellt utformad. Den som får insatsen får hjälp med sina dagliga  behov, Tex förflyttning, hygien,  på- och avklädning och hjälp att äta.

Stödinsatsen är oftast i hemma hos personen. Det är beslutet som styr stödinsatserna.  Insatsen går att få dagar, kvällar, nätter och helger.

Biståndshandläggarens beslut talar om hur och när stödinsatserna ska utföras. Avlösarservice kan ges regelbundet eller vid behov.

Vi strävar efter att utföra professionell avlösarservice. Det ska vara på dina villkor och att du ska ha stort inflytande över insatsen. Du har rätt att påverka vilken personal som hjälper den personen som ska ha insatsen.

Vi tar hänsyn till olika önskemål bl.a. språkkunnighet, kulturella aspekter och vad som är personlig viktigt för den som ska få insatsen avlösning.

All personal som arbetar med avlösning är kollektivanslutna med bl.a. försäkringar, avtalsenlig lön och friskvård.

avlösning för dig

Ledsagarservice / ledsagning i Stockholm

Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om att få ledsagarservice. Syftet med ledsagarservice är att du ska kunna delta i aktiviteter på fritiden, träffa vänner eller ta en fika eller promenad.

Vi utför ledsagning och kan hjälpa dig ansöka om insatsen samt kan ta emot samtliga som är berättigade insatsen inom Stockholm stad.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer eller har frågor? Välj gärna oss om du känner att vi  passar dig. Detta gör du lätt genom att kontakta din handläggare i den stadsdelsförvaltning du hör till i Stockholm.

Vi strävar efter att utföra ledsagarservice av god kvalitet, på dina villkor. Du ska ha stort inflytande över den personal som arbetar hos dig.

Fundera på vilka kriterier och egenskaper du vill ha hos den person som ska hjälpa dig med insatsen ledsagning.

All vår personal är kollektivanslutna vilket innebär att de har försäkringar, avtalsenlig individuell lön och speciella arbetsvillkor samt friskvård.

avlösning glad familj