Om oss

Avlösning och ledsagning i Stockholm och andra tjänster

VI erbjuder avlösning / avlösarservice, ledsagning / ledsagarserviceboendestöd och hemtjänst i hela Stockholm. Vi har flest kunder i områdena Bromma, HässelbyVällingby, RinkebyKista och SpångaTensta.

Personlig assistans kan vi erbjuda över hela landet (i hela Sverige),

Vision

Vår vision är ge kunderna livskvalitet och förutsättningar för att få framtidshopp.  Företaget ska bedrivas som ett vårdföretag på ett föredömligt sätt och att ligga topp 10 avseende kundnöjdhet gällande ledsagarservice, avlösarservice, personlig assistans, boendestöd och hemtjänst.